Tiếng Việt sửa

Cách viết khác sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓiəm˧˥ hwa̰ːʔ˨˩ɓiə̰m˩˧ hwa̰ː˨˨ɓiəm˧˥ hwaː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓiəm˩˩ hwa˨˨ɓiəm˩˩ hwa̰˨˨ɓiə̰m˩˧ hwa̰˨˨

Danh từ sửa

biếm họa

  1. Tranh châm biếm gây cười.
    Bức biếm họa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa