Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈbuː.kuː/

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Pháp beaucoup.

Tính từSửa đổi

beaucoup ( không so sánh được)

 1. (Miền nam Hoa Kỳ) Nhiều lắm.

Đồng nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

beaucoup (số nhiều beaucoups)

 1. Nhiều người; nhiều việc; nhiều cái.

Phó từSửa đổi

beaucoup (không so sánh được)

 1. Rất nhiều.

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Phó từSửa đổi

beaucoup

 1. Nhiều lắm.
  Il pleut beaucoup — mưa nhiều
  Il aime beaucoup le travail — nó yêu lao động
  J'ai beaucoup d'amis — tôi có nhiều bạn

Từ liên hệSửa đổi

Đại từSửa đổi

beaucoup

 1. Nhiều người; nhiều việc; nhiều cái.
  Beaucoup sont de notre avis — nhiều người đồng ý với chúng ta
  Il a beaucoup à faire — nó có nhiều việc phải làm
  à beaucoup près — cách xa, khác xa
  c'est beaucoup de (si que) — là khá lắm, là may lắm
  C'est beaucoup de rencontrer un véritable ami — gặp được một người bạn chân chính là may lắm
  il s'en faut de beaucoup — còn xa mới

Tham khảoSửa đổi