Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓɛ˧˧ ɓɛ˧˧ɓɛ˧˥ ɓɛ˧˥ɓɛ˧˧ ɓɛ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɛ˧˥ ɓɛ˧˥ɓɛ˧˥˧ ɓɛ˧˥˧

Động từ sửa

be be

  1. Làm ồn lên.
    Suốt ngày be be cái mồm.
  2. Tht. Tiếng kêu.
    Dê, chó cả ngày đêm ăng ẳng, be be.

Tham khảo sửa