Tiếng ViệtSửa đổi

Động từSửa đổi

bổ nghĩa

  1. (Ngôn ngữ học) Làm tăng thêm ý nghĩa của một từ nào đó.
    Tính từ bổ nghĩa cho danh từ.