Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓo̰˧˩˧ ŋɨʔɨ˧˥ɓo˧˩˨ ŋɨ˧˩˨ɓo˨˩˦ ŋɨ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓo˧˩ ŋɨ̰˩˧ɓo˧˩ ŋɨ˧˩ɓo̰ʔ˧˩ ŋɨ̰˨˨

Danh từ sửa

bổ ngữ

  1. Thành phần cú pháp bổ nghĩa cho động từ, tính từ.
    Chữ "bài" trong "học sinh làm bài" là bổ ngữ.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Bổ ngữ, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam