Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ə.ˈwɛr.nəs/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

awareness /ə.ˈwɛr.nəs/

  1. Xem aware

Tham khảo sửa