Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈæ.tə.ˌtuːd]

Danh từSửa đổi

attitude /ˈæ.tə.ˌtuːd/

 1. Thái độ, quan điểm.
  one's attitude towards a question — quan điểm đối với một vấn đề
  an attitude of mind — quan điểm cách nhìn
 2. Tư thế, điệu bộ, dáng dấp.
  in a listening attitude — với cái dáng đang nghe
  to strike an attitude — làm điệu bộ không tự nhiên (như ở sân khấu)

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
attitude
/a.ti.tyd/
attitudes
/a.ti.tyd/

attitude gc /a.ti.tyd/

 1. Tư thế.
  Attitude naturelle — tư thế tự nhiên
 2. Thái độ.
  Attitude bienveillante — thái độ khoan dung

Tham khảoSửa đổi