Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
athlète
/at.lɛt/
athlètes
/at.lɛt/

athlète /at.lɛt/

  1. Vận động viên điền kinh.
  2. Lực sĩ.

Tham khảo sửa