Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ə.ˈslip]

Phó từSửa đổi

asleep & tính từ /ə.ˈslip/

  1. Ngủ, đang ngủ.
    to fall asleep — ngủ thiếp đi
    to be asleep — ngủ, đang ngủ
  2. cóng, tê bại (chân tay).
  3. Quay tít (con cù).

Tham khảoSửa đổi