Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc alfabetisk
gt alfabetisk
Số nhiều alfabetiske
Cấp so sánh
cao

alfabetisk

  1. Theo vần, theo mẫu tự, theo thứ tự a, b, c. . .
    Ordene står i alfabetisk rekkefølge.

Tham khảoSửa đổi