Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
məʔəw˧˥ tɨ̰ʔ˨˩məw˧˩˨ tɨ̰˨˨məw˨˩˦˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mə̰w˩˧˨˨məw˧˩ tɨ̰˨˨mə̰w˨˨ tɨ̰˨˨

Từ tương tựSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi