Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

addressability

  1. (Tech) Khả năng định vị (địa chỉ).

Tham khảoSửa đổi