Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ə.ˈdɪk.ʃən/

Danh từ sửa

addiction /ə.ˈdɪk.ʃən/

  1. Thói nghiện.
  2. Sự ham mê, sự say mê.

Tham khảo sửa