Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwə̰ʔn˨˩ hwaː˧˥tʰwə̰ŋ˨˨ hwa̰ː˩˧tʰwəŋ˨˩˨ hwaː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwən˨˨ hwa˩˩tʰwə̰n˨˨ hwa˩˩tʰwə̰n˨˨ hwa̰˩˧

Từ tương tự

sửa

Địa danh

sửa

Thuận Hoá, Thuận Hóa

  1. Tên cũ của thành phố Huế, Việt Nam.
  2. Một thuộc huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Tham khảo

sửa