Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwə̰ʔn˨˩ hwa̤ː˨˩tʰwə̰ŋ˨˨ hwaː˧˧tʰwəŋ˨˩˨ hwaː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwən˨˨ hwa˧˧tʰwə̰n˨˨ hwa˧˧

Từ tương tự

sửa

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa