• Tên thật: Lê Vũ
  • Lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang học và làm tại Singapore.

Missing entriesSửa đổi