Một vài thông tin cơ bản

sửa
vi Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
  Thành viên này là người Việt Nam.
Thành viên này ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
  Thành viên này là nam giới.