Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
taːm˧˥˧˧ta̰ːm˩˧˧˥taːm˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːm˩˩˧˥ta̰ːm˩˧˧˥˧

Từ tương tự

sửa

Danh từ riêng

sửa

Tám Tư

  1. Tức Tám Tư. Xem Tố Nga.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa