Xem pole Xem pôle

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ đồng âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Pole (số nhiều Poles)

  1. Người Ba Lan.

Tiếng ĐứcSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Áo (nam)

Danh từSửa đổi

Pole

  1. Người Ba Lan.
  2. Dạng số nhiều của Pol

Từ liên hệSửa đổi