Tiếng ĐứcSửa đổi

 
Photoapparat

Danh từSửa đổi

Photoapparat

  1. Máy ảnh, máy chụp ảnh.