Tiếng Đức

sửa
 
Photoapparat

Danh từ

sửa

Photoapparat

  1. Máy ảnh, máy chụp ảnh.