Mở trình đơn chính

Tiếng AnhSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

Từ nguyênSửa đổi

Chữ tắt của File Transfer Protocol.

Danh từ riêngSửa đổi

FTP (không đếm được)

  1. (Máy tính) Giao thức Vận chuyển Tập tin: giao thức phổ biến nhất để vận chuyển tập tin máy tính qua Internet.
    ftp://ftp.berlios.de/