Tiếng AragonSửa đổi

Danh từSửa đổi

Citroën

  1. Hãng xe hơi do André Citroën thành lập năm 1919.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)