Xem ba.

Tiếng AnhSửa đổi

 
British Airways

Từ nguyênSửa đổi

cử nhân văn chương
Viết tắt của Bachelor of Arts.
Hàng không Anh Quốc
Viết tắt của British Airways.
Hỗ trợ phanh
Viết tắt của brake assist.

Danh từ riêngSửa đổi

BA (không đếm được)

  1. Cử nhân văn chương.
  2. Hàng không Anh Quốc.
  3. (Công nghệ ô tô) Hệ thống hỗ trợ phanh gấp.

Tham khảoSửa đổi