Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓï̤ŋ˨˩ fɨək˧˥ɓïn˧˧ fɨə̰k˩˧ɓɨn˨˩ fɨək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓïŋ˧˧ fɨək˩˩ɓïŋ˧˧ fɨə̰k˩˧

Địa danh sửa

Bình Phước

  1. Một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam.
  2. Tên gọi các Việt Nam thuộc:
    1. huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
    2. huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.