Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Chữ giản thể của .

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

𧘇 viết theo chữ quốc ngữ

y, ấy

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.