Thể loại:Chữ thuần Nôm bộ 衣

Bộ thủ 衣, là bộ thủ thứ 145, còn gọi là bộ y.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Chữ thuần Nôm bộ 衣”

Thể loại này gồm trang sau.

𧘇