Tra từ bắt đầu bởi
𡤓

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

𡤓 viết theo chữ quốc ngữ

mới

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Tra cứuSửa đổi