Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

鳳毛麟角

  1. Sự vương giả, thói xa hoa.

Đồng nghĩaSửa đổi