Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

軍次

  1. Lực lượng quân sự.

DịchSửa đổi