Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

車駕

  1. Xa giá. Xe của vua đi.