Tiếng Anh cổSửa đổi

Danh từSửa đổi

繃帶

  1. Băng cứu thương..

Đồng nghĩaSửa đổi