Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

爸爸

  1. Cha, ba, bố.