Tiếng NhậtSửa đổi

Danh từSửa đổi

(kui)

  1. Đóng cọc.

Đồng nghĩaSửa đổi