Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+676D, 杭
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-676D

[U+676C]
CJK Unified Ideographs
[U+676E]

Tra cứu sửa

Tiếng Nhật sửa

Danh từ sửa

(kui)

  1. Đóng cọc.

Đồng nghĩa sửa