Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

木偶

  1. Tượng gỗ.