Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

家景

  1. Cuộc sống gia đình.