Tiếng Ả RậpSửa đổi

Danh từSửa đổi

孟夏

  1. Tháng Tư.