Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

姨太太

  1. Vợ lẽ của cha.

Đồng nghĩaSửa đổi