Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh

Danh từSửa đổi

ngoại thất

  1. (văn chương) Lẽ.
  2. Vợ không hôn thú.

Đồng nghĩaSửa đổi