Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

史詩

  1. Truyện bằng văn vần.

DịchSửa đổi