Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh

Danh từSửa đổi

nội thất

  1. (văn chương) Vợ.
  2. Nữ phái trong gia đình.

Đồng nghĩaSửa đổi