Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+3775, 㝵
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3775

[U+3774]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+3776]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Cách phát âm sửa

Tiếng Trung Quốc sửa

Danh từ sửa

Lỗi Lua trong Mô_đun:headword tại dòng 565: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil). Lỗi Lua trong Mô_đun:headword tại dòng 565: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).

Tiếng Quan Thoại sửa

  1. Xem 㝵#Tiếng Trung Quốc.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

ngày

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Danh từ sửa

  1. Dạng Nôm của ngày.