Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Tính từ sửa

устаревший

  1. Xem устарелый
    устаревшийее слово — từ cổ, cổ ngữ, từ đã cũ

Tham khảo sửa