Tiếng NgaSửa đổi

Định nghĩaSửa đổi

три s

  1. числ. — ba, tam

Tham khảoSửa đổi