синонимический

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tính từSửa đổi

синонимический (лингв.)

  1. Đồng nghĩa, cùng nghĩa.

Tham khảoSửa đổi