придвинуть

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Động từSửa đổi

придвинуть Hoàn thành

  1. Xem придвигать.

Tham khảoSửa đổi