переварить

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

переварить Hoàn thành

  1. Xem переваривать.

Tham khảoSửa đổi