переборщить

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Động từSửa đổi

переборщить Hoàn thành

  1. Xem перебарщивать

Tham khảoSửa đổi