Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

отсчёт

  1. (Sự) Đếm, đo, tính.

Tham khảoSửa đổi