Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

Bản mẫu:rus-noun-m-2*e камень

 1. тк. ед. — (погода) đá
 2. (отдельный кусок) [hòn, viên, cục] đá.
 3. (гнетущее чувство):
  на серце камень — lòng nặng trĩu u sầu
  мн.: каменьни мед. — sỏi; (в мочевом лузыре тж.) — kén
  каменьни в печени — sỏi ở gan
 4. .
  каменьня на каменьне не оставить — phá sạch sành sanh, phá trụi, phá tan tành

Tham khảo sửa