Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Tính từ sửa

испанский

  1. (Thuộc về) Tây-ban-nha.
    испанский язык — tiếng Tây-ban-nha

Tham khảo sửa